Ogłoszenie ofertowe na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Łukasza Ewangelisty w Rui zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych ogłoszeniach.

1. Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i badań konserwatorskich – stratygraficznych przy prospekcie organowym w kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lasowicach.

2. Prace remontowo-konserwatorskie przy organach piszczałkowych – instrumencie muzycznym w kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lasowicach.

3. Prace konserwatorskie Piety w kościele parafialnym pw. św. Łukasza Ewangelisty w Rui.

4. Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Łukasza Ewangelisty w Rui.

5. Prace konserwatorskie chrzcielnicy oraz wykonanie nowej pokrywy nawiązującej do stylu chrzcielnicy w kościele parafialnym pw. św. Łukasza Ewangelisty w Rui.

Oferty należy składać do dnia 18.03.2024 r. do godz. 10:00.