Kościół filialny w Lasowicach

Kościół pw. MB Królowej Polski
Murowany, poprotestancki, wzniesiony w 2 połowie XIX wieku w stylu neogotyckim, całkowicie restaurowany po zniszczeniach w 1945 roku.

Kościół położony na planie prostokąta z wydzielonym prezbiterium, zamkniętym wielobocznie. Ściany magistralne ceglane oszkarpowane, z rzędem wysoko założonych okien. Dach dwuspadowy, prosty, ceramiczny, a przed ścianę fasadową wysunięta została wieża, nakryta strzelistym blaszanym hełmem.

Wnętrze salowe, nakryte drewnianym profilowanym  stropem, z drewnianą emporą muzyczną. W prezbiterium sklepienie krzyżowo – żebrowe, a zamknięcie wieloboczne. Ołtarz główny, prospekt organowy i kamienna chrzcielnica neogotyckie, a ambona stanowi kompilację elementów różnej wartości.

Uroczystość poświęcenia ołtarza w Lasowicach

Artykuł z galerią zdjęć
https://www.parafiaruja.pl/uroczystosc-poswiecenia-oltarza-w-lasowicach/

Film z Mszy św.

Film prezentujący kościół w Lasowicach