Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

W Polsce 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Uroczystość ta została ustanowiona przez Kościół na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej.

W historii Polski możemy wymienić kilka istotnych faktów, które wpłynęły na ustanowienie tego święta – ślubowanie złożone przez króla Jana Kazimierza w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie, zawierzenie Polski Matce Bożej na Jasnej Górze przez prymasa Wyszyńskiego oraz nowy Akt Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej, którego dokonał abp Stanisław Gądecki.

Od 1992 r. 3 maja jest świętem narodowym Polski ustanowionym dla upamiętnienia uchwalenia konstytucji w r. 1791 i święta Królowej Polski.

Nasz kościół w Lasowicach ma ten zaszczyt, że jest pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. W tym roku uroczystości odpustowe razem z ks. Proboszczem poprowadził ks. dr Jarosław Kowalczyk.
W swoim kazaniu kilkukrotnie nawiązywał do Maryi jako kobiety najbardziej wpływowej w historii, niezwykłej orędowniczki naszej w niebie, która nieustannie słucha modlitw swoich dzieci. Po eucharystii wyruszyliśmy w procesji z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła przy hymnie “Te Deum laudamus”.

Udział w uroczystości wiąże się z niezwykłą łaską odpustu, którą można zdobyć dla siebie, bądź ofiarować za osobę zmarłą.

Dziękujemy wszystkim za trud przygotowania uroczystości: zaprzyjaźnionemu ks. Jarosławowi, ks. Wiesławowi, diakonowi Mateuszowi, służbie ołtarza, mieszkańcom Lasowic oraz przybyłym gościom za świadectwo wiary.

« z 11 »