Uroczystość ustanowienia Sanktuarium w Tyńcu Legnickim

Historycznym momentem Bożej łaski można nazwać ustanowienie kościoła pw. Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim Diecezjalnym Sanktuarium. Dnia 13 kwietnia 2019 r. z udziałem bp. legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, ks. proboszcza Wiesława Złotka, ks. Piotra Zawadki, ks. Leopolda Rzodkiewicza oraz ks. Michaela Gruteringa zapisaliśmy kolejną kartę historii naszej parafii i miejscowości w Tyńcu Legnickim.

W Wigilię Niedzieli Palmowej, kościół filialny w Tyńcu Legnickim należący do parafii Ruja dekretem biskupa legnickiego został podniesiony do rangi Sanktuarium Męki Pańskiej. A to za sprawą relikwii Krzyża Świętego, Korony Cierniowej i Płaszcza Purpury, które zostały przekazane wraz z wyposażeniem kościoła z kaplicy jednego ze zgromadzeń zakonnych z Kolonii (Niemcy).

Na miejsce usytuowania krzyża i relikwii mógł Chrystus wybrać przecież dużą metropolię i wspaniałą świątynię. On jednak wybrał naszą małą miejscowość ze skromnym kościołem. Postapił inaczej, uczynił tak jak ponad 2 tysiące lat temu, przy wyborze miejsca swojego narodzenia. Nie wybrał pałacu, ale lichą grotę betlejemską. Dla naszej miejscowości jak i parafii jest to niepowtarzalne wydarzenie, które podwyższy rangę naszego skromnego kościoła i pogłębi wiarę.

Uroczystość rozpoczęła się o g. 14.30 od prelekcji ks. Michaela Gruteringa z Niemiec na temat symboliki krzyża i tabernakulum. Dzięki ks. Michaelowi te bezcenne dary trafiły do Tyńca Legnickiego. Tłumaczenia tego wykładu podjął się ks. Leopold Rzodkiewicz.

Kolejnym etapem uroczystości była wspólna modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadzili klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego z Legnicy. Następnie ks. Łukasz Misiak, sekretarz biskupa, odczytał dekret ustanawiający kościół w Tyńcu Legnickim Sanktuarium Męki Pańskiej, który później bp. legnicki wręczył ks. proboszczowi Wiesławowi Złotkowi. Ks. proboszcz nie krył radości z podniesienia kościoła do rangi sanktuarium, które da, jak mówił, dodatkową mobilizację do jeszcze większej gorliwości, świętości życia, ufności i wiary. Prosił przy tym o modlitwę za wspólnotę posługującą w sanktuarium i przybywających tu wiernych i pielgrzymów.

Wdzięczność biskupowi za ustanowienie świątyni w Tyńcu Legnickim Sanktuarium Męki Pańskiej oraz kapłanom, którzy wspierali tę inicjatywę fizycznie i duchowo wyrazili: w imieniu Rady Parafialnej i wszystkich parafian Przewodnicząca Rady Parafialnej Pani Gabriela Garuch, natomiast w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Ruja, Wójt Pan Paweł Gregorczuk.

Po tej oficjalnej części rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, w której uczestniczyli: ks. dziekan dekanatu prochowickiego, przełożeni seminarium, klerycy, siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych i powiatowych, posłowie i senatorzy ziemi legnickiej, przedstawiciele służb mundurowych, strażacy, członkowie koła łowieckiego, przedstawiciel nadleśnictwa, pielgrzymi uczestniczący w drodze krzyżowej Prochowice-Tyniec Legnicki, pielgrzymi uczestniczący w ekstremalnej drodze krzyżowej Lubin-Tyniec Legnicki, pielgrzymi z parafii Kosiska oraz wierni z Tyńca Legnickiego i całej parafii. Uroczystość zakończyła się agapą dla wszystkich uczestników duchowej uczty. Podniesienie kościoła w Tyńcu Legnickim do rangi sanktuarium to w dużej mierze zasługa naszego proboszcza, a teraz już kustosza ks. Wiesława Złotka oraz ks. Piotra Zawadki, ekonoma diecezjalnego WSD w Legnicy, którzy na nowo odkryli przed wiernymi wyjątkowość świątyni z cudownymi relikwiami Męki Pańskiej.

Bardzo dziękujemy za wszystkie starania, jakich podjęliście się w celu nadania honorowego tytułu tutejszemu kościołowi oraz za duchowe i fizyczne wsparcie tego przedsięwzięcia. Wdzięczność swą dla Was wyrażamy poprzez modlitwę i hołd naszych pokornych serc.

,,Chryste Przytul nas do Swoich Ran,
z których płynie miłość. 
I to wystarczy, i tylko mocno przytul nas”. 
Gabriela Garuch

Galeria z Drogi Krzyżowej

« z 23 »

Galeria z uroczystości

« z 23 »