W drodze do Fatimy

Dnia 24 czerwca rozpoczęła się dwutygodniowa pielgrzymka po Sanktuariach Maryjnych Europy. Na początku była Bawaria w Niemczech, następnie La Salette i Lourdes we Francji, a ostatecznym punktem zatrzymania była daleka Fatima w Portugalii. Nie sposób opisać wszystkich przeżyć emocjonalnych związanych z duchowym wyjazdem, ale warto zatrzymać się chociażby na trzech głównych miejscach pielgrzymki.

            W La Salette Maryja objawiła się tylko raz, 19 września 1846 roku, Melanii i Maksymowi mówiąc o tym, aby ludzie czcili niedzielną Mszę św. dziękując Panu Bogu za wszystko unikając bluźnierstw czy przekleństw wymierzonych przeciwko Stwórcy. W ten sposób zaskarbią sobie przychylność nieba i klęska głodu ominie pułap ziemski.

            W Lourdes nastolatka Bernadetta Sobirous była świadkiem 18 objawień przy grocie massabielskiej u podnóża Pirenejów, przy rzece Gave, gdzie Matka Boża apelowała o głęboką wiarę i zaufanie do Boga. W tym miejscu obecnie wybija cudowne źródełko dając pielgrzymom wodę gaszącą pragnienie zarówno dla ciała jak i ducha. Ludzie doznają licznych uzdrowień duchowych i fizycznych wzmacniając swoją wiarę. 

            Ostatnim miejscem postoju była Fatima, Cova da Iria, gdzie Maryja objawiła się dzieciom Łucji dos Santos, Franciszkowi i Hiacyncie Marto nad nisko pnącym dębem zachęcając ich do głębokiej modlitwy różańcowej i pokuty w intencji grzeszników. Nie sposób nie powiedzieć o procesjach teoforycznych na placu przed miejscem objawień, które przyciągają rzesze pielgrzymów z różnych stron świata niosących w rękach zapalone lampiony.  

             Niech zrobione zdjęcia w tych sakralnych miejscach dopełnią namiastki słów zapisanych w sercach pielgrzymów biorących udział w pielgrzymce, a przekazanych czytelnikom do wierzenia i oddania chwały Bogu.

« z 16 »

Więcej zdjęć pod tym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/17vInLT27GNMFc5yaVLtruGTTDzyqZeZ3?usp=drive_link