“Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych.” Ps 145, 15