Margaretki

APOSTOLAT  MARGAETKA

Ruch osób modlących się za kapłanów „Le Mouvement des Marguerites” został założony w Kanadzie w1981 roku przez panią profesor Louise Ward, przy aprobacie miejscowego biskupa. Tam też powstały pierwsze Margaretki.

 • Cele Apostolatu:
 • modlitwa za wybranego kapłana,
 • troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą,
 • współpraca między kapłanami i świeckimi,
 • wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.

Logo Apostolatu –jako logo ruchu wybrano margaretkę czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę. Roślina jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego.Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego kapłana.Wcentrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, natomiast na płatkach imiona siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda w jednym, wybranym przez siebie dniu tygodnia.

 • Modlitwa –w Apostolacie Margaretka istnieje duża dowolność wwyborze modlitw. Może to być dziesiątek Różańca, Koronka Pokoju, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub inna modlitwa.
 • Zadania osoby tworzącej Margaretkę:
  • znalezienie 7 osób chętnych do utworzenia Margaretki,
  • skontaktowanie się z wybranym księdzem,
  • wysłanie zgłoszenia Margaretki na adres: opiekun[MAŁPA]apostolatmargaretka.pl,
  • podtrzymywanie jedności między grupą modlących się osób,
  • pamięć o składaniu życzeń kapłanowi (z okazji imienin, święceń itp.).
 • Wręczenie Margaretki kapłanowi– grupa 7 osób tworząca Margaretkę winna skontaktować się z kapłanem i wspólnie ustalić formę jej wręczenia. Można uczynić to w formie uroczystej lub zwyczajnie rozpocząć modlitwę, ofiarowując kapłanowi wypełniony blankiet. Przyjęciu Margaretki warto nadać uroczystą formę, ponieważ wydarzenie to integruje i mobilizuje grupę do gorliwej modlitwy, jest też świadectwem dla wielu osób. Ponadto jest wyrazem wdzięczności ze strony kapłana wobec modlących się za niego osób.
 • Każdy dzień jest dobry, aby złożyć przyrzeczenie (jubileusz, imieniny, pielgrzymka, odpust). Jeśli to możliwe, grupa siedmiu osób uczestniczy we Mszy świętej i po kazaniu lub Komunii św., wwolności serca i w stanie łaski uświęcającej składa przyrzeczenie (na głos lub cicho w sercu, razem lub osobno). Optymalną sytuacją jest, gdy kapłan sprawuje w intencji nowopowstałej Margaretki Mszę św., podczas której przyjmuje przyrzeczenie modlitwy.
 • Ta sama osoba może należeć do kilku Margaretek, np. siedmiu kapłanów – każdy na jeden dzień tygodnia.
 • Wraz ze śmiercią księdza rozpada się Margaretka.
 • Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, to nie ma obowiązku zastępowania go inną osobą.

Pierwsza MARGARETKA w Parafii pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Rui

            Z inicjatywy wiernych 23 maja 2021 r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego przy Sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim powstał Apostolat Margaretka, który objął swoją modlitwą proboszcza naszej parafii […]