Dożynki Parafialne 2020

Dnia 30 sierpnia br. odbyły się uroczyste Dożynki Parafialne, na które został zaproszony, jak co roku, Ks. dr Jarosław Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. W homilii wygłoszonej w poszczególnych kościoła lokalnych, kaznodzieja zaakcentował rolę Jezusa w naszym życiu w odniesieniu do aktualnej Ewangelii. Mesjasz stawia nam wymagania, można tą drogą podążać, jest ona trudna i kręta, ale prowadzi do portu zbawienia. „Jezus nikomu z nas nie obiecał łatwego życia”, akcentował odważnie ks. Jarosław, ale warto popatrzeć dziś oczami Jezusa na wszystkie sprawy, które nas dotyczą, a wtedy nasze codzienne życie nabierze kolorytu i głębszego odniesienia eschatologicznego. Zawsze pytajmy siebie: co Jezus by uczynił w tej sytuacji? W danej, określonej chwili, a Duch św. będzie nam podpowiadał właściwą odpowiedź.

Pragnę wszystkim podziękować za twórczy wkład w przygotowaniu tegorocznych Dożynek Parafialnych, za wystrój wnętrz świątyni, złożone dary i aspekt modlitewny całej wspólnoty parafialnej. Podziękujemy dziś rolnikom i ich rodzinom za ich trud, włożoną pracę, zaangażowanie w procesie wytwarzania powszechnego chleba, niech nigdy nie zabraknie pożywienia dla każdego z nas!

Ks. Jarosław zaznaczył, że w każdej kruszynie chleba jest ukryty Bóg, który również przychodzi do nas pod postacią białej konsekrowanej hostii w czasie Mszy św. Pamiętajmy o szacunku do pobłogosławionego chleba, który ludzie podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, o szacunku do rodowitej gleby, karmicielki odwiecznych pokoleń. Bóg zapłać!

« z 9 »