Koncert pasyjny „Miłość ukrzyżowana”

Zapraszamy na koncert pasyjny „Miłość ukrzyżowana” w wykonaniu Piotra Łopacińskiego – wokalisty, którego charakteryzuje znakomita technika wokalna oraz niepowtarzalna barwa i skala głosu. Podczas koncertu będzie można usłyszeć utwory religijne oraz tradycyjne o charakterze pasyjnym.

Koncert jest jednym z kilku organizowanych w okresie Wielkiego Postu i oprócz pragnienia wprowadzenia publiczności w wyjątkową atmosferę Wielkiego Tygodnia, jest projektem mającym na celu zebranie środków finansowych na pomoc w sprowadzeniu do Polski dwóch młodych ludzi z Republiki Środkowej Afryki.

Roy i Godar – to niesamowicie utalentowani młodzi ludzie, którzy po ukończeniu szkoły średniej (w tym szkoły muzycznej), w swoim kraju, nie mają szans na dalszą edukację. Grają na instrumentach, tworzą muzykę, śpiewają, tańczą. Mówią w trzech językach: swoim ojczystym, francuskim i angielskim. Obecnie uczęszczają na kurs IT, który został im sfinansowany przez Polaków. Przy wsparciu i zaangażowaniu osób związanych z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz fundacją Migaj Sercem, mają szansę przylecieć do Polski, aby podjąć pracę i naukę. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy.

Piotr Łopaciński, jest wokalistą poruszającym się w gatunkach takich jak soul, gospel, R&B. Swój warsztat wokalny doskonalił pod okiem wybitnych specjalistów w zakresie emisji głosu: prof. Bogumiły Tarasiewicz, mgr Robert Nakoneczny, mgr Zofii Grajnert, mgr Anny Piwowarczyk oraz Karen Gibson (Londyn). Jego łatwość poruszania się w przeróżnych gatunkach muzycznych (soul, r&b, gospel, jazz, pop, musical, opera) zostały zauważone i docenione przez wykładowców, artystów, z którymi współpracował jak i publiczność, którą licznie gromadzi na swoich koncertach i warsztatach.