Nagłośnienie zewnętrzne

W dwóch kościołach, w Lasowicach i w Rui, zostało zamontowane nagłośnienie zewnętrzne.