Niedziela 15.03.2020 r.

Wtorek 17.03.2020 r.

Dzierżkowice 17.00
+Bogdan Krent od dzieci

Środa 18.03.2020 r.

DPS Prząśnik g.10.30
int. wolna
Tyniec Leg. 17.00
+Józef Dudzik 18 r.ś.

Czwartek 19.03.2020 r.

Lasowice 17.00
+Józef Poliwka, Józef Grodowski, Józef Gruda

Piątek 20.03.2020 r.

Ruja 17.00
dz. bł. w int. Sławka o łaskę uzdrowienia

Sobota 21.03.2020 r.

Dzierżkowice 17.00
dz. bł. w int. Joanny (przyjęcie stroju liturgicznego)

Niedziela 22.03.2020 r.

DPS Prząśnik 08.00
int. wolna
Tyniec Leg. 09.00
+Zbigniew Zawadka, Aleksander Zawadka
Ruja 10.30
+Anna, Jan, Jan Wojuć
Lasowice 12.00
+Józef Łazica, Katarzyna i Józef Krzyżak
  1. Sprzątanie kościoła: Dzierżkowice: Tomasz Sabała Tyniec: Gulka Karol, Bieruta Ewa Ruja: Kiełb Dorota Łącka Edyta Lasowice: Łazica Dorota, Czupak Lidia
  2. Czasopisma: Niedziela i Gość Niedzielny – 6 zł.
  3. Droga Krzyżowa w naszej parafii z Prochowic do Tyńca Leg. będzie zawieszona z powodu koronawirusa. Dodatkowe informacje będą przekazane w przyszłą niedzielę.
  4. W tygodniu Droga Krzyżowa przed Mszą św., w niedziele Gorzkie Żale.
  5. Można składać dobrowolne ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Dziękuje!
  6. Spotkania: bierzmowanych w sobotę 21 marca i dzieci I Komunii św. w Rui tymczasowo są zawieszone z powodu koronawirusa (przełożone będą na inny termin).
  7. Pragnę podziękować Panu w Tyńcu Leg. za skup tarcz zegarowych, blaszanych atrap zegara, i przekazanie 500 zł na cele Sanktuarium.
  8. W tym tygodniu pozyskaliśmy drewno dębowe na krzyż do Tyńca leg. Dziękuje Nadleśnictwu z Wągrodna i Legnicy za życzliwość, a Panom: Radosławowi Szwedowi za przywóz z lasu, Julianowi Poliwce, Zdzisławowi Rojkowi i Janowi Medykowi za przetraczenie drewna. Bóg zapłać!
  9. Sprawy kancelaryjne można zgłaszać przed Mszą św. lub bezpośrednio po niej. W sprawach pilnych proszę dzwonić: tel. 501-705-614.

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.