Nowy blask groty zadziwia… Lasowice żyją!

30 października została ukończona odnowa groty przy kościele filialnym w Lasowicach. Po wielu staraniach i zaangażowaniu parafian możemy podziwiać piękno rekonstrukcji nowej groty i nowoutworzonego granitowego chodnika, który prowadzi do wizerunku figury Maryi. Bogu niech będą dzięki! Teraz możemy gromadzić się przed kościołem na nabożeństwa majowe czy przy innych okazjach, aby wspólnie wychwalać Boga przez wstawiennictwo Matki Zbawiciela, Maryi.