Pielgrzymka do Lichenia

27 października br. odbyła się jednodniowa pielgrzymka do Lichenia z naszej parafii. Wzięło w niej udział 56 osób, które pragnęły ubogacić się duchowo przez wspólną modlitwę i przebyty czas u tronu Matki Bożej Licheńskiej. Warto wspomnieć, że objawienia miały miejsce w Lasku Grąblińskim 15 sierpnia 1850 roku, które nic nie straciły ze swej żywotności. Mikołaj Sikatka był przekazicielem orędownictwa NMP z tajemnicy grąblińskiego lasu, który też dał impuls dla kultu maryjnego w cudownym jej wizerunku utkwionym w obrazie. Niech to miejsce będzie dla wszystkich pielgrzymów zaczynem nowej drogi nawrócenia do Boga.

« z 8 »