Pielgrzymka do Meksyku – relacja

W dniach 21-30 stycznia br. odbyła się parafialna pielgrzymka do Guadelupe, w Meksyku. Celem naszego nawiedzania były miejsca święte, a w szczególności małe wzniesienie Tepeyanc, na którym ukazała się Najświętsza Maryja Panna, Matka Boża 12 grudnia 1531 roku Aztekowi Juanowi Diego.

Według legendy, biskup Juan de Zumárraga nie dowierzając relacjom Juana Diego o ukazaniu się mu Maryi na wzgórzu Tepeyac oraz jej życzeniu, by na nim została zbudowana świątynia ku jej czci, domagał się przekonującego dowodu potwierdzającego prawdziwość jego relacji. Maryja przyjęła to wyzwanie i poleciła Diego przyjść następnego dnia, wspiąć się na wzgórze i zerwać kwitnące tam kwiaty. Kiedy to uczynił, Maryja sama ułożyła te kwiaty w wiązankę i ukrytą pod osłoną tilmy poleciła zanieść ją do biskupa. Kiedy Juan Diego zjawił się w rezydencji biskupa i odsłonił tilmę, kwiaty wypadły na podłogę, a na tilmie biskup ujrzał niezwykły obraz Maryi, przed którym upadł na kolana i ze łzami skruchy przepraszał Maryję za swe niedowierzanie.

Świadkami tego wydarzenia mieli być także tłumacz biskupa, Juan Ganzalez  oraz biskup Santo Domingo Ramirez, jako gość biskupa Zumarragi. Wizerunek ten zobaczyli także wszyscy obecni w rezydencji biskupa. Wkrótce dowiedzieli się o tym niezwykłym wydarzeniu mieszkańcy miasta, a z biegiem czasu coraz szersze rzesze Indian. Biskup zatrzymał ten wizerunek na tilmie u siebie w kaplicy domowej, a w kilkanaście dni potem, w uroczystej procesji przeniósł go 24 grudnia 1531 roku do kaplicy wybudowanej w pobliżu wzgórza Tepeyac, spełniając życzenie Maryi. 

Niech spotkanie z Matką Bożą przed cudownym obrazem będzie umocnienie naszej wiary oraz wiary tych, którzy polecali się naszym modlitwą. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w parafialnej pielgrzymce życia po ziemi meksykańskiej.

« z 3 »