Prace na zewnątrz Kaplicy

W tym tygodniu wokół kaplicy w Dzierżkowicach nastąpiły gruntowne zmiany. Został uporządkowany teren, rozplantowana ziemia, podłączony drenaż i zasadzone kwiaty. W dalszej fazie myślimy o utwardzeniu podłoża od strony pół-zach. i posadzeniu ozdobnych krzewów. Bardzo serdecznie pragnę podziękować zaangażowanym osobom, które wykonały pracę na rzecz parafii i chwałę Pana Boga. Dziękuje za udostępnienie koparki lokalnemu przedsiębiorcy i gospodarzowi.

« z 2 »