Program pielgrzymki do Ziemi Świętej

Ziemia Święta: Jerozolima – Betlejem – Nazaret – Morze Martwe Kana Galilejska – Galilea – Hajfa – Jerycho

Termin: 17– 23.02.2020