Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej organizuje dni powołaniowe z wyprawą w góry.