Triduum Paschalne

Przez ostatnie trzy dni obchodziliśmy najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym nazwane Triduum Paschalne. Celebracja misterium paschalnego miała w tym roku wyjątkowy charakter, ponieważ mogliśmy poczuć ducha prawdziwej wspólnoty.

Wielki Czwartek rozpoczęliśmy wspomnieniem ustanowienia Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy i kapłaństwa służebnego w kościele filialnym w Lasowicach.

Na przeżywanie Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek udaliśmy się do Sanktuarium w Tyńcu Legnickim. W tym roku głównym celebransem był ks. Piotr Zawadka. Wymowny gest leżenia krzyżem, opis Męki Pańskiej wg św. Jana, piękna homilia nawiązująca do Krzyża oraz adoracja Krzyża, przeprowadziły nas przez pełne skupienia misterium. Ostatnią częścią była procesja z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego. Wiernie, jak co roku, przy grobie czuwała Ochotnicza Straż Pożarna. Do późnych godzin wieczornych można było skorzystać z łaski sakramentu pojednania.

Wigilię Paschalną rozpoczęliśmy Liturgią Światła w kościele parafialnym w Rui. Ks. Proboszcz poświęcił ogień, od którego zapalił Paschał, a następnie wniósł go do okrytej mrokiem świątyni. Wierni zapalili od niego świece przekazując sobie światło na pamiątkę Jezusa Chrystusa, który jako pierwszy stał się dla nas światłem i wyprowadził nas z ciemności grzechu. Następnie, po uroczystych czytaniach i psalmach, odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Po Eucharystii udaliśmy się w procesji rezurekcyjnej wokół kościoła, aby oznajmić, że Chrystus Pan zmartwychwstał i zwyciężył śmierć.

Dziękujemy księdzu Wiesławowi oraz całej służbie liturgicznej za duchowe przeżycia oraz piękną oprawę całego Triduum Paschalnego. Trwajmy radośnie w Oktawie Wielkiej Nocy, aż do Białej Niedzieli, zwanej Świętem Miłosierdzia Bożego.

« z 13 »