Akt Poświęcenia Niepokalanemu Sercu NMP

Zapraszamy na Mszę św. i akt zawierzenia NMP do Kościoła parafialnego w Rui.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Poniżej tekst aktu poświęcenia, który odczyta Papież Franciszek w najbliższy piątek.

My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój – czytamy w Akcie poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, który zostanie dokonany przez Ojca Świętego Franciszka.

W liście skierowanym do Biskupów z całego świata Papież Franciszek napisał:

„Dlatego, by błagać o pokój, dobrze jest odnowić się przez Boże przebaczenie w kontekście celebracji Nabożeństwa pokutnego, które odbędzie się w Bazylice św. Piotr o godz. 17.00 czasu rzymskiego. 

AKT POŚWIĘCENIA PRZEWIDZIANY JEST OKOŁO GODZINY 18.30