Chrystus Pan zmartwychwstał, Alleluja!

Za nami przepiękna Liturgia Świętego Triduum Paschalnego, dni kontemplacji męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Pierwszym etapem naszej drogi był Wielki Czwartek. Udaliśmy się do Wieczernika, aby wraz z Jezusem i apostołami wziąć udział w Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus uniża się, aby umyć stopy grzesznikom, Ten który jest bez grzechu, z Miłości do nas, znając nasze ludzkie słabości, chce obmyć nas z naszych win. Była to też zapowiedź, największej w dziejach historii ofiary, niewinnego Baranka. Chrystus ustanawia Eucharystię, w której jest obecny, tak jak obiecał, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Wielki Piątek to najważniejszy dzień dla chrześcijan w ciągu roku. Asysta wchodzi w całkowitej ciszy, ołtarz jest obnażony, w tym dniu nie celebrujemy Eucharystii, celebrans pada na twarz. Następują czytania – to czas Męki naszego Zbawiciela, podążamy za nim Drogą Krzyżową. Godzina po godzinie, idziemy śladami Jezusa: „to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech”.

Na Wigilię Paschalną udajemy się o zmroku w Wielką Sobotę. Do ciemnego kościoła jest wnoszony Paschał, znak Jezusa światłości, który rozświetla mroki naszego życia. Jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dalej następuje Liturgia Słowa, która jest najstarszym elementem Liturgii Paschalnej, w której słuchamy czytania o cudownym dziele stworzenia, a następnie o jeszcze cudowniejszym dziele odkupienia. W świetle paschału śpiewamy uroczyste „Chwała na wysokości Bogu”. Po Liturgii Słowa następuje Liturgia Chrzcielna, podczas której, z zapalonymi od paschału świecami w rękach, wszyscy obecni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne. Czwarta część Liturgii Paschalnej to Liturgia Eucharystyczna, która stanowi szczyt celebracji Misterium Paschalnego. Spożywamy z pełnią wiary, do serca Ciało i Krew zmartwychwstałego Jezusa, który „trwa we Mnie, a Ja w nim”. Doniosłym momentem radości wielkanocnej jest procesja rezurekcyjna, jest głoszeniem światu zmartwychwstałego Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w Jego trumfie. Odśpiewane „Te Deum laudamus” oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem wieńczą uroczystości Wielkiej Nocy.

Z tego miejsca pragniemy gorąco podziękować księdzu proboszczowi Wiesławowi, za przygotowanie Świętego Triduum, głoszone słowa o obecności Jezusa w naszym życiu, o murach, które powinniśmy kruszyć, a w to miejsce stawiać mosty, jedność i wzajemną nić porozumienia, miłość do siebie nawzajem. Dziękujemy również całej Liturgicznej Służbie Ołtarza: lektorom, ministrantom, osobom śpiewającym. Podziękowania kierujemy do Ochotniczej Straży Pożarnej, która uświetniła uroczystości przy grobie Pana Jezusa, oraz wszystkim osobom, które zadbały o piękny wystrój naszych świątyń. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.

Alleluja!!!

« z 27 »