Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

W piątek IV tygodnia Wielkiego Postu w sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które transmitowane było na żywo przez Gościa Legnickiego na Facebooku https://www.facebook.com/gosc.legnicki/

“Droga Krzyżowa w formie, jaką znamy obecnie, ukształtowała się na przełomie XVII i XVIII wieku przede wszystkim w kościołach franciszkańskich (do poł. XIX stulecia istniało nawet ograniczenie w umieszczaniu Dróg Krzyżowych w świątyniach niefranciszkańskich). Nabożeństwo to odprawiano kiedyś nie tylko w piątki, ale również w niedziele Wielkiego Postu aż do czasu, kiedy zostało i zastąpione „Gorzkimi żalami”.
Obecnie w naszych wielkopostnych Drogach Krzyżowych rozważamy mękę Jezusa Chrystusa przy czternastu stacjach. Dziewięć z nich znajduje swe odzwierciedlenie w opisach ewangelicznych. Natomiast o pięciu innych mówią refleksje wyprowadzone z tekstów biblijnych (np. nt. stacji IV por. J 19, 25-27) lub przekazy pozabiblijne (trzykrotne upadki Pana Jezusa czy spotkanie z Weroniką).” https://www.niedziela.pl/artykul/1850/Nabozenstwo-Drogi-Krzyzowej