Odpust w Lasowicach 03.05.2023

W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja, w Lasowicach, odbyła się uroczysta Msza święta, której przewodniczył ks. Jarosław Kowalczyk.

W słowie skierowanym do wiernych, ks. Jarosław nawiązał do Boga, do wspólnoty Kościoła oraz do Konstytucji. Polecił opiece Matki Bożej Królowej Polski wiernych z naszej parafii, ks. Proboszcza, oraz przybywających na modlitwę do świątyni.


Ks. Jarosław zakończył kazanie wierszem Marii Konopnickiej “Ojczyzna moja”:

Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

Ojczyzna moja – to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.

Ojczyzna moja – to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,
To duch rycerski, szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.

Ojczyzna moja – to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,
To te kurhany, te smętne mogiły –
Co jej swobody obrońców przykryły.

Ojczyzna moja – to ten duch narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!

« z 12 »