Radujmy się!

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja! 😇