Sprawozdanie parafialne 2020 r.

1. Życie religijne tworzą mieszkańcy osiedleni w sześciu miejscowościach. Stan obecny parafii to 1482 osób (w tym mieszkańcy DPS w Prząśniku). Na Msze św. niedzielne chodzi ok. 20% – 25%, ze względu na pandemię frekwencja jest niższa, na Mszach św. w tygodniu liczb uczestników jest znacznie mniejsza. W parafii posługują dwie Panie katechetki: Pani Zofia i Pani Wioleta, którym składam podziękowanie za pomoc w katechizacji.
2. Życie sakramentalne. W okresie Adwentu odbywa się spowiedź św. dla mieszkańców. Były też przeprowadzone Misje Parafialne połączone z Odpustem (oczywiście w dogodnym czasie i warunkach ze względu na pandemię).
– pożegnaliśmy 30 osób
– chrzest przyjęło 11 dzieci
– małżeństwo zawarła 1 para
– nie było I Komunii św. z powodu pandemii
– chorych odwiedzam w pierwsze soboty miesiąca (12 chorych)
– bierzmowanie przyjęło 34 osoby, 27 czerwca z rąk Ks. Bp. Stefana Cichego.
3. W Kościele posługują ministranci i osoby czytające Pismo św. Dziękuje za włącznie się nowych osób w funkcje posługiwania Słowem Bożym w Kościele. Społeczność Kościoła angażuje się w śpiew poprzez sprzęt multimedialny. W każdym kościele gromadzi się grupa Żywego Różańca św. Przy parafii działa aktywnie Rada Parafialna służąca radą i pomocą, zbiera również składki na cele remontowe. Dziękuję bardzo za indywidualny wkład tych osób.
4. Od 1 Lutego nasza parafia objęła opieką duszpasterską DPS w Prząśniku, Ks. Proboszcz został Kapelanem, natomiast od 17 listopada parafia w Rui stała się Dekanatem na okres 5 lat.
5. Odbyła się w tym roku pielgrzymka parafialna do Ziemi Świętej, 8 lutego byliśmy z młodzieżą w górach, został również rozegrany III Turniej szachowy i w warcaby.
6. Niektóre Inwestycje i remonty dokonane w tym roku*

Lasowice: wymiana nagłośnienia wew. i zew., odbudowanie murków przy kościele, wymiana przęseł więźby dachowej w wieży kościoła i poprawienie uszczelnienia nad zakrystią, zainstalowanie stałego monitoringu, montaż tablicy historycznej przed kościołem, spłacenie zadłużenia odmalowanej wieży.
Ruja: wymiana nagłośnienia wew. i zew., montaż Rycerza na ścianie kościoła, pielęgnacja drzewostanu na cmentarzu, zrobienie nowego ogrodzenia wzdłuż posesji cmentarza, montaż nowej tablicy historycznej, montaż nowej figury NMP.
Tyniec: montaż nowych kurantów i zegarów, otwarcie sklepiku, zakup magnesów i Różańców św., montaż krzyża, niwelacja terenu wokół sanktuarium i zasianie trawy, zrobienie oświetlenie zew. Kościoła, odrestaurowanie i montaż figur wew. i zew.
Dzierżkowice: niwelacja terenu wokół kaplicy i zrobienie parkingu, przeniesienie figury świętych, zrobienie odwodnienia tj. drenarki i wymiana okien.
Plebania: brak remontów.
* Zostały wybiórczo wymienione niektóre dokonane inwestycje

Po spłacie zadłużenia parafia obecnie nie ma długów finansowych, za co jako Ks. Proboszcz wszystkim parafianom i postronnym osobom bardzo dziękuje. Bóg zapłać!