Na filarach przy Sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim ustawione zostały nowe figury. Po lewej stronie znalazła się figura św. Pawła, a po prawej św. Piotra. Św. Piotr – to […]