Nowe figury św. Piotra i Pawła w Tyńcu Legnickim

Na filarach przy Sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim ustawione zostały nowe figury. Po lewej stronie znalazła się figura św. Pawła, a po prawej św. Piotra.

Św. Piotr – to najważniejszy z apostołów. Na imię miał Szymon. Jezus je zmienił, mówiąc: “Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój (…). I tobie dam klucze do królestwa niebieskiego” (Mt. 16, 18-19). Św. Piotr był przy Jezusie na dobre i złe, jako naoczny świadek zdarzeń przepowiadanych wcześniej.

Św. Paweł – początkowo prześladował chrześcijan, lecz nawrócił się, gdy objawił mu się Jezus Chrystus. Nie należał do grona dwunastu apostołów, ale i tak zasłużył sobie na miano Apostoła Narodów. Jego atrybuty: Czerwony płaszcz nawiązuje do jego bezgranicznej miłości do Chrystusa i gotowości poświęcenia życia w Jego służbie. Zwój Pisma podkreśla jego umiłowanie Słowa Bożego oraz fakt, że jest on autorem listów apostolskich. Miecz jest aluzją do męczeńskiej śmierci Pawła.

Dziękujemy serdecznie ofiarodawcom za ten dar. Bóg zapłać!