Triduum Paschalne 2021

Chrystus Pan Zmartwychwstał!

To radosne chrześcijańskie pozdrowienie możemy głosić całemu światu, gdyż Pan prawdziwe Zmartwychwstał.

W ciągu minionych trzech dni po raz kolejny w naszym życiu towarzyszyliśmy Panu Jezusowi w ostatnich dniach Jego ziemskiego życia.

Wielki Czwartek był wspomnieniem ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Ks. proboszcz w homilii zwrócił uwagę na „słowo”, które ma wielką moc. Słowo ma ogromne znaczenie w naszym życiu: może nieść dobro, błogosławieństwo, ale również może ranić jak „miecz obosieczny”. Dlatego powinniśmy zastanowić się na skutkiem wypowiadanych słów. Niech nasza mowa będzie budująca.

« z 3 »

Wielki Piątek to czas zadumy nad męką i śmiercią naszego Pana. To czas, w którym ważna jest cisza, chwila zatrzymania i zastanowienia się nad własnym życiem. Tego dnia ks. Wiesław nawiązał właśnie do ciszy. Cisza jest potrzebna, żeby usłyszeć głos Boga. W odniesieniu do człowieka czasami lepiej jest pewne trudne momenty w życiu przemilczeć, gdyż „prawda sama się obroni”. Tego dnia młodzież przygotowała adorację przy grobie Pańskim. Była to piękna refleksja dziękczynno-chwalebna na cześć Pana.

« z 4 »

Wielka Sobota jest przejściem z ciemności grzechu, śmierci do światła zmartwychwstania jakie nam ofiarowuje Pan Jezus. W tym dniu kapłan zwrócił uwagę na „płodność”, abyśmy „szli i dobry owoc przynosili”. W wymiarze duchowym nasze życie powinno obfitować w modlitwy za naszych współbraci oraz w dawanie świadectwa swoim życiem. W aspekcie fizycznym jesteśmy powołani do wychowywania dzieci, które są nam dane na jakiś czas. Powinniśmy się troszczyć o ich wychowanie do pewnego momentu, a potem dać im „rozwinąć skrzydła” własnego życia.

« z 5 »

Wszystkim Parafianom życzymy radosnego świętowania.
Cieszmy się, gdyż Pan nasz, Jezus Chrystus, Zmartwychwstał!
Alleluja!