Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, pot. Boże Ciało – uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, obchodzona jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, a we Włoszech w niedzielę po uroczystości Trójcy Świętej. Jest świętem nakazanym. Po raz pierwszy uroczystość obchodzona była w Leodium (Liège) w 1246, a w 1317 ustanowiona, jako święto dla całego Kościoła zachodniego.

W Polsce zostało wprowadzone przez biskupa Nankiera na synodzie w Krakowie w 1320. W Kościele unickim święto zostało wprowadzone na synodzie zamojskim w 1720. Zewnętrzną formę święta stanowią procesje prowadzone do 4 ołtarzy. Procesyjnie przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie udzielane jest uroczyste błogosławieństwo sakramentalne.

W naszej wspólnocie uroczystość była przeprowadzona w kościele parafialnym w Rui, o godz. 12.00 była celebrowana Eucharystia połączona z procesją wokół Kościoła. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w urzeczywistnienie tego podniosłego święta ku czci Jezusa eucharystycznego.

« z 13 »