Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Tegoroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęła się o g.12.00 Eucharystią sprawowaną w Sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Piotr Zawadka w asyście ks. proboszcza Wiesława Złotka. Po czytaniach celebrans odśpiewał specjalną sekwencję, która wprowadziła nas w tajemnicę przeżywanej uroczystości. Boże Ciało ukazuje mistykę wydarzeń Wielkiego Czwartku, gdzie Jezus Chrystus ofiarował nam siebie w Eucharystii.

Ks. Wiesław skierował do wiernych piękną homilię. Duszpasterz mówił o Bogu, który jest niezwykle subtelny w swoim działaniu, który dał człowiekowi wolną wolę, nie narzuca się i jeśli chcemy, będzie żył z nami w relacji miłości. Człowiek, wchodzący w głębię wiary jest w stanie zobaczyć Boga w drugim człowieku. Pamiętając o tym, że Bóg istnieje w nas, powinniśmy szanować innych i kochać ich czystą, bezinteresowną miłością.

Po Mszy św. wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Na czele niesiony był Krzyż, za nim dziewczynki sypiące kwiatki, następnie chorągwie kościelne, ministranci z dzwonkami, kapłan niosący Najświętszy Sakrament oraz wierni. Przy każdej stacji celebrans odczytywał słowa z Ewangelii, a ryt liturgii uzupełniało błogosławieństwo sakramentalne. Uroczystość zakończyła się w Sanktuarium odśpiewaniem hymnu Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy z kończącym uroczystość błogosławieństwem.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego święta: kapłanom oraz służbie ołtarza, za duchowy wymiar święta, mieszkańcom za piękny wystrój ołtarzy i Sanktuarium, oraz wiernym, którzy w ten słoneczny dzień postanowili w duchu jedności zaświadczyć o wierze w Jezusa Chrystusa.

« z 24 »