Uroczystość poświęcenia ołtarza w Lasowicach

Wielka i niepowtarzalna uroczystość dotknęła naszą parafię, a w szczególności mieszkańców Lasowic. Dnia 2 maja 2022 roku, o godzinie 17.00, w Wigilię Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski naszą parafię odwiedził po raz pierwszy Ks. Biskup Andrzej Siemieniewski, Biskup Diecezji Legnickiej, który poświęcił nowy ołtarz usytuowany w prezbiterium. Ołtarz ten, został wykonany z kopulaka czerwonego przywiezionego z południowo-wschodniej części Polski, a wyrzeźbiony w kuźni granitu w Strzegomiu.

Ołtarz nawiązuje do neogotyku, jest zakończony ostrymi łukami, u podnóża widnieje Baranek Paschalny umieszczony na Księdze Apokalipsy św. Jana z wyodrębnionymi siedmioma pieczęciami, a kolorytu nadają opadające pilastry zwieńczone pozłacanymi kulami. Stół ołtarzowy został namaszczony w pięciu miejscach, na środku i na czterech rogach wykutej kamiennej mensy.

Ks. Biskup w kazaniu nawiązał do ofiary Abrahamowej, podczas której miał być złożony, jako żertwa, jedyny syn Izaak, następnie przewodniczący liturgii uwypuklił temat Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, aby w konsekwencji przejść do ofiary modlitewnej każdego z nas. Ołtarz to najważniejszy „mebel” w kościele, na którym dokonuje się bezkrwawa ofiara Chrystusa, chleb staje się Ciałem Pańskim, a wino Krwią Zbawiciela.

Pragniemy podziękować wszystkim ofiarodawcom tak niepowtarzalnego dzieła, a w szczególności mieszkańcom Lasowic, Panu Zbigniewowi za Strzegomia, który zaprojektował i wykonał ołtarz, Panu Tomaszowi z Leszna, który bezinteresownie zagwarantował bezpieczny transport cennego kamienia. „Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek” – niech te zacne słowa będą podsumowaniem duchowym uroczystości, a nowe dzieło niech służy naszej rujowskiej parafii!

« z 21 »