Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. Tego dnia ze względu na uroczystość nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, czyli tzw. post.

2 listopada Kościół obchodzi Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, inaczej Dzień Zaduszny, i w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. To ci, którzy nie mogą wejść do nieba, dopóki nie ustąpią skutki ich grzechów, dopóki nie zostaną załatwione pewne sprawy.

Cała wspólnota Kościoła w dniach od 1 do 8 listopada może pomóc duszom czyśćcowym poprzez uzyskanie i ofiarowanie odpustu zupełnego, czyli całkowitego darowania kar dla dusz w czyśćcu cierpiących.

Warunkiem uzyskania tego odpustu jest nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie Ojcze nasz Wierzę w Boga oraz wypełnienie innych warunków, takich jak przystąpienie do sakramentu pojednania, przyjęcie Komunii świętej i odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec święty. Odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.

źródło: niedziela.pl