Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

Dziś zakończyła się Oktawa Bożego Ciała. Ośmiodniowy udział w tych obchodach był sposobnością do wyznania wiary i uczczenia Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Na zakończenie obchodów Ks. Proboszcz poświęcił, przyniesione przez wiernych, wianki z kwiatów i ziół, które są symbolem naszej pracy. Wspólnie prosiliśmy Boga, aby zachował od zniszczenia i otoczył opieką nasze nasze plony, owoce i zioła lecznicze.