Rekolekcje wielkopostne

W dniach od 25 do 28 marca odbyły się parafialne rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Robert Bielawski.
Był to czas przygotowania się do głębszego przeżycia Wielkiego Tygodnia przez naszą wspólnotę. W czwartek w uroczystość Objawienia Pańskiego przyglądaliśmy się Świętej Rodzinie z Nazaretu, która powinna być dla nas wzorem pokory i całkowitego powierzenia się Bogu. W piątek kapłan zwrócił uwagę na znaki, które są drogowskazami dla rodziny, której powołaniem jest dążenie do świętości. W procesie nawrócenia niezbędna jest modlitwa, pokora i przebaczenie. Sobota była okazją do oczyszczenia w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Na zakończenie rekolekcji w Niedzielę Palmową kapłan zwrócił uwagę na to, że w życiu powinniśmy umieć „tracić”. Miłując Boga i bliźniego poświęcajmy czas, swoje życie, aby zyskać życie wieczne.

Dziękujemy ks. Robertowi za wygłoszoną naukę rekolekcyjną.